Zarejestruj
Swoje Dane
Imię:
Nazwisko:
E-mail* / Login:
Telefon:
Dystrybutor:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Azoty S.A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Programie "Wspólna Sprawa" na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
 4. posiada Pani/Pan
  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do cofnięcia zgody oraz
  prawo do przenoszenia danych
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w programie "Wspólna Sprawa"
 7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – X@grupaazoty.pl


Zgoda na przetwarzanie danych w celu realizacji programu
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w programie Wspólna Sprawa* Na podany adres e-mail wyslemy link aktywujący. Sprawdź pocztę e-mail.